Ngày 7 tháng 4 năm 2022, sau nhiều ngày thi đấu các nội dung thuộc Đại hội TDTT ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022, các em học sinh của nhà trường đã xuất sắc dành ...